Public
Authored by Jody Lady

The new and successful model in the world-rason special economic

MÔ HÌNH MỚI THÀNH CÔNG TRÊN THẾ GIỚI – ĐẶC KHU KINH TẾ

Trong khi thị trường BDS khá ổn định với các dự án Bán đất nam cầu Hòa Xuân và các khu vực khác, thì giới đầu tư lại hướng đến những tin tức nước ngoài nóng hổi. Ghi dấu ấn ngoạn mục cho sự “tăng trưởng thần kỳ” của Trung Quốc vào những năm 80 thế kỷ 20 là Thâm Quyến - đặc khu kinh tế được xem như hình mẫu cho đột phá thể chế, kiến tạo sự thịnh vượng và biểu tượng của Trung Quốc thời kỳ mở cửa. Hầu hết các quốc gia đang phát triển đều theo đuổi mô hình này để cải cách nền kinh tế. Có chung công thức phát triển nhưng đến nay, mỗi nước đều đã tiến rất xa để tạo lập những hình mẫu khác nhau.

dac-khu-kinh-te-tham-quyen-3-1205

Mô hình bds mới tại Trung Quốc

Ở Việt Nam, hướng về giấc mớ đặc khu kinh tế (Special Economic Zones) có thể sớm trở thành hiện thực ngay trong năm nay khi Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho biết về dự án thành lập 3 đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) VÀ Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ được trình lên Quốc Hội để thông qua. Là nơi đột phá về cải cách, đổi mới, các đặc khu kinh tế còn được gọi là các "thành phố đặc quyền" - nơi áp dụng luật lệ riêng so với toàn quốc ở tất cả các lĩnh vực liên quan kinh doanh. Khách hàng quan tâm đến dự án KDT Hoà Xuân và mong muốn Cập nhật bản đồ quy hoạch đất khu sinh thái Hòa Xuân mới nhất có thể tham khảo tại web chúng tôi.

tham_quyen_VXEO

Đặc khu kinh tế rộng lớn vốn đầu tư lớn

Đặc khu có thể chế hành chính, kinh tế riêng theo chuẩn mực quốc tế như: bãi bỏ hàng rào bảo hộ thuế và phi thuế quan; miễn thị thực nhập cảnh; cho phép cư trú lâu dài đối với các nhà kinh doanh, quản lý, kỹ thuật; mức thuế thu nhập doanh nghiệp hấp dẫn. Nhà đầu tư được phép tự do kinh doanh, chỉ trừ một số lĩnh vực cấm. Tính ưu việt của mô hình đặc khu kinh tế trên ba khía cạnh: Đặc khu có diện tích lớn, hội đủ lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, có các điều kiện thuận lợi để “mở cửa”, hội nhập nhanh với thế giới, dễ dàng thu hút vốn đầu tư và nhân lực chất lượng cao. Điển hình như Thâm Quyến, Chu Hải (Trung Quốc)…

Những dự án hót được cập nhật tại: https://www.linkedin.com/pulse/cap-nhat-so-do-dat-hoa-xuan-moi-ve-cac-du-an-sieu-hot . Hầu hết các quốc gia đều có luật điều chỉnh riêng cho thể chế kinh tế đặc biệt này. Thậm chí Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Các tiểu vương quốc Ả rập…còn có luật riêng áp dụng cho 1 đặc khu. Sự thành công của những mô hình như Thâm Quyến trở thành công thức cải cách cho Trung Quốc và nhiều quốc gia Châu Á. Vào thập niên 1990, Thâm Quyến được miêu tả là một thành phố “mỗi ngày xây một cao ốc, 3 ngày làm một đại lộ”. Năm 2016, GDP của thành phố đạt 294 tỷ USD, nhiều hơn cả Bồ Đào Nha hoặc Ireland.

 

Edited
807 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment