Down time scheduled for Tuesday, March 26th @ 03:00 AM (03:00) UTC to 06:00 AM (06.00)UTC for Gitlab upgrade. During this time, MSI GitLab will be upgraded to 11.9. We apologize for this inconvenience and we appreciate your patience and understanding!

Public
Authored by nhà thuốc ngọc anh

Thuốc ngậm ho của đức Dorithricin

HOẠT CHẤT

Tyrothricin Benzalconium Benzocain

THÀNH PHẦN

Tyrothricin: 0.5mg

Benzalconium: 1mg

Benzocain: 1.5mg

CÔNG DỤNG - CHỈ ĐỊNH

Viêm miệng, viêm họng, cảm giác đau nhức họng khi nuốt, viêm hầu họng, viêm thanh quảnviêm lợi, niêm mạc miệng.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG

Nếu không có hướng dẫn nào khác của bác sĩ thì dùng liều sau:

Ngậm 1 – 2 viên/ lần, có thể dùng nhiều lần trong ngày, mỗi lần cách nhau khoảng 2-3 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người mẫn cảm 1 trong các thành phần thuốc.

Chống chỉ định dùng thuốc cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 2 vỉ x 10 viên

NHÀ SẢN XUẤT

MEDICE Arzneimittel Putter GmbH & Co. KG

Bài viết gốc: Dorithricin

42 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment